• Vasútállomás

 • Gazdag szántók és ültetvények

 • Közösségi ház

 • Családi házak

 • Társas házak .

 • Református templom

 • Játszótér.

 • Pihenés és kikapcsolódás.

 • A csárdaszállási réteken.

Pályázati kiírás

Csárdaszállás Községi Önkormányzat határozott időre, maximum 5 évre szóló bérbeadásra

P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a:

Csárdaszállás, Dózsa György utca 38. szám alatti

 

összkomfortos költségalapú bérlakásra.

 

A bérlakás 1 nappali, 1 félszoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és WC helyiségekből álló 51,43 m2 alapterületű.

 

A lakás bérleti díja: 11.600,- Ft/hó + lakásbiztosítási díj 1.365 Ft/hó.

 

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén térítésmentesen vehető át, vagy letölthető az interneten: www.csardaszallas.hu/.....

 

Benyújtás módja

benyújtás határideje

Személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csádaszállás, Petőfi u. 17.)

2020. január 31. 12.00 óra

 

Postai úton a fenti postacímre

a postára adás utolsó napja:

2020. január 29.

Elektronikus úton – https://epapir.gov.hu/ felületen

az elektronikus benyújtás utolsó napja: 2019. január 29.

 

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a tartalmazza, mely kimondja:

 

„7. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakított ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található költségalapú bérlakás.

(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a Képviselő-testület állapítja meg a 8. §-ban foglalt jogosultsági feltételek alapján.

 1. § (1) A költségalapú bérlakásokra az a csárdaszállási állandó lakos pályázhat:
 2. a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
 3. b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés maximum 5 évre megállapított határozott időre köthető meg.

(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:

 1. a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
 2. b) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.

(4) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul megfelelel-e a költségalapú bérlakás bérlői jogosultsági feltételeinek.

(5) A pályázati jogosultsági feltételek fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést

- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, maximum 5 évre lehet meghosszabbítani a Képviselő-testület döntése alapján.

(6) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem felel meg a pályázati jogosultsági feltételeknek, akkor a határozott idő lejártával bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak át kell adnia. Ennek elmulasztása esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.”

 

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

Csárdaszállás, 2020. január 3.

 

 

Nagy Zsolt Sándorné sk.

polgármester

 

 

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Török Zoltán rendszergazda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.