• Vasútállomás

 • Gazdag szántók és ültetvények

 • Közösségi ház

 • Családi házak

 • Társas házak .

 • Református templom

 • Játszótér.

 • Pihenés és kikapcsolódás.

 • A csárdaszállási réteken.

Ösztöndíj pályázat középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére

"Az EFOP 1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül Csárdaszállás Községi Önkormányzata ösztöndíj pályázatot hirdet a középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére.
A pályázat benyújtási határideje 2018. július 27. 12 óra.
 
 
 

Pályázati felhívás a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére

Csárdaszállás Községi Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére:

Települési Középiskolai Ösztöndíj pályázat

A települési középiskolai ösztöndíj a csárdaszállási állandó lakóhellyel rendelkező tanulók egy tanulmányi félévre (5 hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:
 1. állandó csárdaszállási lakhely,
 2. magyar állampolgárság,
 3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
 4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója a pályázatában megjelölt intézménynek,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
 2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik. Támogatható keret maximum 2 fő.

A települési ösztöndíj összege 25.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő tanulóknak a támogatási szerződés értelmében a folyósítás időtartamával megegyező ideig Csárdaszállás településen kell elhelyezkednie. Abban az esetben nem terheli a pályázót a fent említett kötelezettség, ha a tanuló a középiskolai oktatásból kikerülve felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait olyan terülten, amely Csárdaszálláson hiányszakmának minősül.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve tanulói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2. számú melléklet részletezett önkéntes programokban való részvételről.

A pályázatok leadási határideje: 2018. július 27. (péntek) 12 óra

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, három példányban, az erre rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet). A nyomtatvány leadható személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.), továbbá postai úton. A postára adás utolsó napja: 2018. 07. 26. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Fülöp Mihály mentor nyújt a +36-30/4292479-es telefonszámon, vagy személyesen a Csárdaszállási Művelődési Házban (5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 4-6.).


Pályázati felhívás felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók részére:

Települési Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

A települési felsőoktatási ösztöndíj a csárdaszállási állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók egy tanulmányi félévre (5 hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:
 1. állandó csárdaszállási lakhely,
 2. magyar állampolgárság,
 3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
 4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a pályázatában megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
 2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik. Támogatható keret maximum 4 fő.

A települési ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak a támogatási szerződés értelmében az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig Csárdaszállás településen kell elhelyezkednie a végzettségének megfelelő munkakörben, amennyiben ez rendelkezésre áll.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve hallgatói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2. számú mellékletben részletezett önkéntes programokban való részvételről.

A pályázatok leadási határideje: 2018. július 27. (péntek) 12 óra

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, három példányban, az erre rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet). A nyomtatvány leadható személyesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.), továbbá postai úton. A postára adás utolsó napja: 2018. 07. 26. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Fülöp Mihály mentor nyújt a +36-30/4292479-es telefonszámon, vagy személyesen a Csárdaszállási Művelődési Házban (5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 4-6.).

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Török Zoltán rendszergazda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.