A szöveg időállapota: 2014.I.1. -
Időállapot váltás: 2010.III.19. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet

a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról1


1
Hatályon kívül helyezte: 26/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2014. január 1-től.