A szöveg időállapota: 2019.III.1. - 2019.III.1.
Időállapot váltás: 2019.III.1. - 2019.III.1.
2019.III.2. -


1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendeletet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendeletet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2019. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

a) A közszolgáltató adatai

Név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

Adószám: 14596421-2-04

Cégjegyzékszám: 04 09 008715

b) Ártalmatlanító hely adatai

Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz

Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Megnevezés: Szennyvíztisztító telep

Üzemeltető: Alföldvíz Zrt