A szöveg időállapota: 2018.VI.28. - 2018.VI.28.
Időállapot váltás: 2018.VI.28. - 2018.VI.28.
2018.VI.29. -


9/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"[6. § (2)] f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg. Az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy arab számmal a házszám mögé írva, attól törtvonallal elválasztva. A házszámok sorozatában egy törtvonal nélküli házszám előrébb van, mint ugyanannak a házszámnak a törtvonalat követően sorszámmal ellátott alakja."

2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.​