A szöveg időállapota: 2015.XI.6. - 2015.XI.6.
Időállapot váltás: 2015.XI.6. - 2015.XI.6.
2015.XI.7. -


16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendeletet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendeletet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

a) A közszolgáltató adatai

név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

adószám: 13794602-2-04

cégjegyzékszám: 04 09 007188

b) Ártalmatlanító hely adatai

Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz

Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Megnevezés: Szennyvíztisztító telep

Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.