A szöveg időállapota: 2014.VI.22. -
Időállapot váltás: 2014.VI.21. - 2014.VI.21.
2014.VI.22. -


9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon k ívül helyezte: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2014. június 22-étől.