A szöveg időállapota: 2017.X.1. -
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2014.IV.4.
2014.IV.5. - 2015.II.19.
2015.II.20. - 2016.VI.29.
2016.VI.30. - 2016.VII.31.
2016.VIII.1. - 2017.IX.30.
2017.X.1. -


29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról1


1
Hatályon kívül helyezte: 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2017. október 1-étől.