A szöveg időállapota: 2013.X.2. -
Időállapot váltás: 2013.X.1. - 2013.X.1.
2013.X.2. -


21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés. Hatálytalan 2013. október 2-ától.