A szöveg időállapota: 2014.I.1. -
Időállapot váltás: 2000.IV.1. - 2013.V.31.
2013.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről1


1
Hatályon kívül helyezte: 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 1-től.