A szöveg időállapota: 2013.V.15. -
Időállapot váltás: 1996.V.1. - 2013.V.14.
2013.V.15. -


3/1996. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó egyes szociális ellátásokról1


1
Hatályon kívül helyezte: 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bek. Hatálytalan 2013. május 15-től.