• Vasútállomás

 • Gazdag szántók és ültetvények

 • Közösségi ház

 • Családi házak

 • Társas házak .

 • Református templom

 • Játszótér.

 • Pihenés és kikapcsolódás.

 • A csárdaszállási réteken.

„KATA” VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét a helyi iparűzési adó alábbi változásaira:

 

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.).

 

A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével megszűnik.

 

Figyelemmel arra, hogy az adózási mód megszűnése, a törvény erejénél fogva áll be – nem kell bejelentenie a vállalkozónak az önkormányzati adóhatósághoz.

 

A tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos.

 

Ezért a már előírt, 2022. II. félévi iparűzési adókötelezettségre jutó adót időarányosan kell számítani. A II. félévi adót az önkormányzat hivatalból módosítja, 8356.-Ft kerül törlésre.

 

A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

 

 1. Amennyiben a „régi KATA” alany jogosult „új KATA” hatálya alá bejelentkezni, az alábbi bejelentési kötelezettsége van:
 • Nem elegendő a NAV-nál választani az „új KATA-t”. Ha a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni az előírt nyomtatványon önkormányzati adóhatóságunk felé! Ennek határideje: 2022.10.15.
 • Ezen határidő elmulasztásaesetén202február15-iglehetbejelentésttenni, de márcsak a2023. év egészére.

 

 1. Abbanazesetben,haaz„újKATA”aa “régi KATA”adóalanyszámáramárnemválasztható,szeptember1.és 2022.december31-eközöttiidőszakról2023.május31-igkellbevallástbenyújtania.

Ebevallás-benyújtássoránazadóalanydönthetarról,hogyegyszerűsítettadóalap-megállapítástalkalmaz-e:átalányadózóeseténvagy8millióforintnettóárbevételalattikéntvagyKIVAalanyként.Amennyibenezekrenincslehetőség,akkoraHtv.39.§(1)bekezdése szerinti adóalap-számítástkellalkalmaznia.

 

A „régi KATA” hatálya alól határidőben, „új KATA” alá bejelentkező adózók adófizetési kötelezettsége 2022. évre nem változik. A törölt 8356,-Ft, 2022. szeptember 1. és december 31-ei időszakra előírásra kerül.

 

A II. féléviadó 2022. szeptember15-énesedékes.

 

 

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Török Zoltán rendszergazda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.