Lomtalanítási időpontok

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. értesíti a lakosságot, hogy a következő időpontokban tart lomtalanítást Csárdaszálláson:

 2019 július 1-jén és

2019  november 13-án

Kérjük, hogy az elszállításra váró

lomot reggel 6:00  óráig helyezzék ki az

ingatlan elé, melyet cégünk

díjmentesen szállít el.

 

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

- az építési törmelék,

- elektromos háztartási eszköz,

- gumiabroncs,

- veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb.),

- zöldhulladék.

Az el nem szállítható hulladékok a hulladékgyűjtő udvarokon adhatóak le.

 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

 

                                                                       DAREH BÁZIS

                                                       Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

                                                                        www.dareh.hu